O ACML-u (Adult Community Media Lab)
Projekt ACML podržat će odrasle osobe u stjecanju i razvoju visokokvalitetnih vještina i ključnih kompetencija u društvenim medijima kako bi se uhvatili u koštac s izazovima društvene transformacije i potaknuli njihovu odgovornost prema ispravnom korištenju digitalne tehnologije. Medijski laboratoriji zajednice (ACML) postaju značajni katalizatori u pokretanju znanja i inovacija, smanjujući kulturni digitalni jaz.
Naš će projekt razviti zajednički napor koji uključuje akademske institucije, medije i tehnološke organizacije u svrhu obrazovanja odraslih i osnaživanja odraslih.
ACML će stvoriti figuru “učitelja pismenosti na društvenim mrežama” promičući aktivan angažman odraslih prema djeci, starijim odraslim osobama i niskokvalificiranim odraslim osobama. Sukladno tome, naš će projekt poboljšati razumijevanje ljudi o digitalnim medijima, educirajući odabranu skupinu odraslih da počnu “učitelji pismenosti na društvenim mrežama” i pridonijeti zadovoljavanju svakodnevnih zahtjeva novih medija i digitalnih usluga.
Štoviše, naš će projekt implementirati inovativne prakse učenja (integrirano učenje sadržaja i jezika, participativno online učenje, društveno učenje) i doprinijeti provedbi učinkovitog neformalnog i informalnog obrazovnog okruženja.

Izvršni sažetak
Ovo izvješće predstavlja sveobuhvatnu panoramu rezultata dobivenih pregledom niza elemenata koji uključuju anketu osmišljenu za procjenu kvalitete Pilot tečaja Digital Media Laboratories; pregled komentara stručnjaka i partnera u učionici Digital Media Laboratories ACML platforme; o analizi kompetencija razvijenih tečajem korištenjem podataka iz ankete prije tečaja, koji se uspoređuju s pitanjima nakon tečaja predstavljenim u anketi Pilot tečaja Digital Media Laboratories i također, u prikazanoj standardnoj statistiki i pruženim podacima od strane Moodlea, te o evaluaciji tečaja.

Glavni cilj ovog izvješća je predstaviti široki pregled postignuća tečaja, kao i povratne informacije koje su dali sudionici i voditelji navodeći postignuća koja su opisali, te također predstaviti strategije i prijedloge s preporukama za poboljšanje i poboljšanje budućih izdanja ovog tečaja.