#acmlproject #erasmusplus #project #erasmusproject #AdultCommunityMediaLab #AdultCommunity #MediaLab #Adult

ACML (Yetişkinlere Yönelik Topluluk Medya Laboratuvarı) Hakkında
ACML projesi, sosyal dönüşümün zorluklarıyla başa çıkmak ve dijital teknolojinin doğru kullanımına yönelik sorumluluklarını geliştirmek için yetişkin insanların sosyal medyada yüksek kaliteli beceriler ve temel yeterlilikler edinmelerini ve geliştirmelerini destekleyecektir. Topluluk medya laboratuvarları (ACML’ler), bilgi ve yenilikçiliği artırmada, kültürel dijital uçurumu azaltmada önemli katalizörler haline geliyor.
Projemiz, yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin güçlendirilmesi amacıyla akademik kurumları, medyayı ve teknoloji kuruluşlarını içeren ortak bir çaba geliştirecektir.
ACML, yetişkinlerin çocuklara, yaşlı yetişkinlere ve düşük vasıflı yetişkinlere karşı aktif katılımını teşvik eden “sosyal medya okuryazarlığı eğitmeni” figürünü yaratacaktır. Buna göre projemiz, seçilmiş bir grup yetişkini “sosyal medya okuryazarlığı eğitmenleri” başlatmak üzere eğiterek insanların dijital medya hakkındaki anlayışını geliştirecek ve yeni medya ve dijital hizmetlerin günlük taleplerinin karşılanmasına katkıda bulunacaktır.
Ayrıca projemiz yenilikçi öğrenme uygulamalarını (İçerik ve Dil Bütünleşik Öğrenme, Katılımcı Çevrimiçi Öğrenme, Sosyal Öğrenme) uygulayacak ve etkili bir yaygın ve resmi olmayan eğitim ortamının uygulanmasına katkıda bulunacaktır.

Yönetici Özeti
Bu rapor, Dijital Medya Laboratuvarları Pilot kursunun kalitesini ölçmek için tasarlanmış bir anketi de içeren bir dizi unsurun incelenmesinden elde edilen sonuçların kapsamlı bir panoramasını sunmaktadır; Digital Media Laboratories ACML sınıf platformunda uzmanlar ve ortaklar tarafından bırakılan yorumların incelenmesi; Dijital Medya Laboratuvarları Pilot kurs anketinde sunulan kurs sonrası sorularla karşılaştırılan kurs öncesi anketten elde edilen veriler kullanılarak kurs tarafından geliştirilen yeterliliklerin analizi ve ayrıca standart istatistiklerin ve sağlanan verilerin tasviri Moodle tarafından ve dersin değerlendirilmesi üzerine.

Bu raporun temel amacı, kursun kazanımlarına ilişkin geniş kapsamlı bir genel bakış sunmak, katılımcılar ve kolaylaştırıcılar tarafından sağlanan geri bildirimleri, onların gösterdiği başarıları listeleyerek sunmak ve ayrıca önerilerin ana hatlarını çizerek strateji ve öneriler sunmaktır. Bu kursun gelecekteki baskılarını geliştirmek ve geliştirmek için.