Yetişkinlere Yönelik Topluluk Medya Laboratuvarı (2020-1-TR01-KA204-093885)
Yenişehir HEM, Türkiye’nin güney Akdeniz kıyısındaki en büyük şehirlerinden biri olan Mersin ilinin merkezinde yer almaktadır. Şehir geçmişin birçok uygarlığı için önemli bir tarihe sahiptir.

ACML projesi, yetişkinlerin sosyal dönüşümün zorluklarını ele almak ve dijital teknolojinin doğru kullanımına yönelik sorumluluklarını geliştirmek için sosyal medyada yüksek kaliteli beceriler ve temel yeterlilikler edinmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak. Topluluk Medya Laboratuvarları (CML), dijital kültürel uçurum arasında köprü kurarak bilgi ve yeniliği teşvik etmek için önemli katalizörler haline geliyor.
Projemiz, yetişkinleri eğitmek ve güçlendirmek amacıyla akademik kurumların, medya ve teknoloji kuruluşlarının dahil olacağı ortak bir çalışma geliştirecektir.
ACML, yetişkinlerin çocuklarla, yaşlı yetişkinlerle ve düşük vasıflı yetişkinlerle aktif katılımını teşvik edecek “sosyal medya okuryazarlığı eğitmeni” rolünü yaratacaktır. Sonuç olarak projemiz, seçilmiş bir grup yetişkini “sosyal medya okuryazarlığı eğitmenleri” olacak şekilde eğiterek insanların dijital medya anlayışını geliştirecek ve yeni dijital medya ve hizmetlerin günlük taleplerinin karşılanmasına katkıda bulunacaktır. . .
Ayrıca projemiz yenilikçi öğrenme uygulamalarını (içerik ve dil entegre öğrenme, katılımcı çevrimiçi öğrenme, sosyal öğrenme) uygulayacak ve etkili bir yaygın ve resmi olmayan eğitim ortamının uygulanmasına katkıda bulunacaktır.