Adult Community Media Lab (2020-1-TR01-KA204-093885)
Yenişehir HEM nalazi se u središtu pokrajine Mersin koja je jedan od najvećih gradova na mediteranskoj obali južne Turske. Grad ima značajnu povijest za mnoge civilizacije u prošlosti.

Projekt ACML podržat će odrasle osobe u stjecanju i razvoju visokokvalitetnih vještina i ključnih kompetencija u društvenim medijima kako bi se uhvatili u koštac s izazovima društvene transformacije i potaknuli njihovu odgovornost prema ispravnom korištenju digitalne tehnologije. Medijski laboratoriji zajednice (CML) postaju značajni katalizatori u pokretanju znanja i inovacija, smanjujući kulturni digitalni jaz.
Naš će projekt razviti zajednički napor koji uključuje akademske institucije, medije i tehnološke organizacije u svrhu obrazovanja odraslih i osnaživanja odraslih.
ACML će stvoriti figuru “učitelja pismenosti na društvenim mrežama” promičući aktivan angažman odraslih prema djeci, starijim odraslim osobama i niskokvalificiranim odraslim osobama. Sukladno tome, naš će projekt poboljšati razumijevanje ljudi o digitalnim medijima, educirajući odabranu skupinu odraslih da počnu “učitelji pismenosti na društvenim mrežama” i pridonijeti zadovoljavanju svakodnevnih zahtjeva novih medija i digitalnih usluga.
Štoviše, naš će projekt implementirati inovativne prakse učenja (integrirano učenje sadržaja i jezika, participativno online učenje, društveno učenje) i pridonijeti provedbi učinkovitog neformalnog i informalnog obrazovnog okruženja