Laboratorium mediów społecznościowych dla dorosłych (2020-1-TR01-KA204-093885)
Yenişehir HEM położony jest w centrum prowincji Mersin, która jest jednym z największych miast na śródziemnomorskim wybrzeżu południowej Turcji. Miasto ma znaczącą historię dla wielu cywilizacji w przeszłości.

Projekt ACML będzie wspierał osoby dorosłe w zdobywaniu i rozwijaniu wysokiej jakości umiejętności i kluczowych kompetencji w mediach społecznościowych, aby stawić czoła wyzwaniom transformacji społecznej i zwiększyć ich odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z technologii cyfrowej. Społeczne laboratoria medialne (CML) stają się znaczącymi katalizatorami w napędzaniu wiedzy i innowacji, zmniejszając kulturową przepaść cyfrową.
Nasz projekt rozwinie wspólne wysiłki angażujące instytucje akademickie, media i organizacje technologiczne na rzecz edukacji dorosłych i wzmacniania pozycji dorosłych.
ACML stworzy postać „tutora umiejętności korzystania z mediów społecznościowych”, promującego aktywne zaangażowanie dorosłych wobec dzieci, osób starszych i dorosłych o niskich kwalifikacjach. W związku z tym nasz projekt poprawi zrozumienie ludzi korzystających z mediów cyfrowych, kształcąc wybraną grupę dorosłych na „tutorów umiejętności korzystania z mediów społecznościowych” i przyczyniając się do zaspokojenia codziennych wymagań nowych mediów i usług cyfrowych.
Co więcej, nasz projekt wdroży innowacyjne praktyki uczenia się (zintegrowane nauczanie treści i języka, partycypacyjne nauczanie online, uczenie się społeczne) i przyczyni się do wdrożenia skutecznego pozaformalnego i nieformalnego środowiska edukacyjnego