Yetişkin Topluluk Medya Laboratuvarı (2020-1-TR01-KA204-093885)

Yenişehir HEM, Türkiye'nin güneyinin Akdeniz kıyısındaki en büyük şehirlerinden biri olan Mersin ilinin merkezinde yer almaktadır. Kent, geçmişte birçok medeniyet için önemli bir tarihe sahiptir.